Anbi

Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 (UR AWR 1994)
Artikel 1a – Informatie conform de ministeriële regeling 2013 te publiceren op internet.


BIANCHI HERSTELRECHT STICHTING
Postadres: Kalmoes 6, 9285LD Buitenpost tel: 0651324442


RSIN 8502.79.665


Doelstelling van de Stichting
De doelstelling van Stichting Bianchi Herstelrecht Stichting
“De stichting heeft tot doel h het leveren van een bijdrage in de bevordering van de studie over het Herstelrecht middels het ter beschikking stellen van een geldbedrag aan een persoon, vereniging of instelling die/welke zich verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van herstelrecht".


De hoofdlijnen van het beleidsplan.
“Om de in de statuten genoemde doelstellingen te bereiken streeft de stichting er naar een economische basis te scheppen door meer bekendheid aan de stichting te geven en daardoor

De functies van bestuurders: ” De Statuten kennen de functie van voorzitter, secretaris en penningmeester.


bestuur:
• Voorzitter (vacant)
• De Heer Jan Willem Zwart (Buitenpost) secretaris
• De Heer Thomas Klinkhamer (Boxum) Penningmeester
• De Heer Robert Pudge lid (Worcester)
• De Heer Marius van den Berg (Leeuwarden) lid
de leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. De stichting heeft geen werknemers in dienst en werkt uitsluitend met vrijwilligers.


Middelen:
De Bianchi Herstelrecht Stichting heeft de afgelopen beleidsperiode getracht de stichting een goede basis te geven om de doelstelling te kunnen realiseren. Tevens is de doelstelling gebruikt om meer bekendheid aan de Bianchi Herstelrecht Stichting geven door de eerste uitgave van de Bianchi Herstelrechtkrant. De Stichting is verder actief in h


- We hebben een 3 keer een syposia in tilburg ter bevordering van herstelrecht gesteun
- Er is een wetenschappelijk onderzoek in Maastricht ondersteund.
- 21 april 2015 is de tweede Bianchi herstelrecht prijs uit gegeven aan John Blad (Theorie) en Wiel Erens (praktijk) in de rode hoed
- Interview met bianchi NCRC/KRO documentaire 28 oktober 2015 ter behoeve van herstelrecht
- Biografie van Bianchi 500 exemplaren die uitgedeeld worden
- Documataire over Bianchi op Omroep friesland en NPO 2 door Simon Vuijck .
- Medewerking aan het 50 jarige bestaan van afdeling crimologie in Amsterdam.
- Avond voor Herstelrecht 29 april 2019 op de VU om Bianchi meer onder de aandacht te brengen.