AVOND VAN HET HERSTELRECHT

14 december 2023

Zie uitnodiging voor deelname hieronder

Waar de rechtspraak tekort schiet, begint het geweld.

Hugo de Groot
Doelstelling van de stichting

De doelstelling van de stichting is het bevorderen van de studie voor herstelrecht waarbij het begrip herstelrecht dient overeen te komen met de levenslange studie over dit onderwerp van Professor Dr. Thomas Hermanus Bianchi (1924-2015).

 

Prof. Dr. Bianchi studeerde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en promoveerde in 1956 op een studie over de theoretische grondslagen van de criminologie.

 

Sedert 1958 was hij hoogleraar aan de VU te Amsterdam in de criminologie.

 

Het actuele beleid van de stichting richt zich op het leveren van een bijdrage in de bevordering van de studie over het Herstelrecht door middel van het ter beschikking stellen van een geldbedrag aan een persoon, vereniging of instelling die / welke zich verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van het herstelrecht.

 

De stichting verricht alle verdere handelingen die zich met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Het beschikbaar stellen van het geldbedrag gebeurt door het bestuur van de stichting.

 

Het bestuur laat zich daarbij adviseren door een wetenschappelijke commissie die op de hoogte is met het herstelrecht zoals boven aangeduid.

 

De stichting heeft geen winstoogmerk.

Twitter feed is op dit moment niet beschikbaar.

Beleid

Het beleid van de stichting richt zich op het leveren van een bijdrage in de bevordering van de studie over het Herstelrecht middels het ter beschikking stellen van een geldbedrag aan een persoon, vereniging of instelling die/welke zich verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van herstelrecht.

 

De stichting verricht alle verdere handelingen die zich met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

Het beschikbaar stellen van het geldbedrag gebeurt door het bestuur van de stichting.

 

Het bestuur laat zich daarbij adviseren door een wetenschappelijke commissie van onderzoek die op de hoogte is met het herstelrecht zoals boven aangeduid.

 

Het bestuur is belast met de benoeming en ontslag van de commissieleden.

Werkzaamheden

De werkzaamheden van de stichting richten zich op dit moment op de benoeming van de wetenschappelijke adviescommissie en het in kaart brengen van de gedachtevorming over het Herstelrecht.

 

Op 14 mei 2012 is voor de eerste keer de Bianchi Herstelrechtprijs uitgereikt. Aan de stichting Restorative Justice Nederland en aan dr. Jacques Claessen voor zijn proefschrift "Misdaad en straf".

 

Op 8 november 2012 werd op de campus van de Universiteit van Tilburg een congres georganiseerd onder de titel "Hoe te reageren op misdaad? Op zoek naar de hedendaagse betekenis van preventie, vergelding en herstel". De stichting heeft dit congres mede gesubsidieerd.

Financiën

De stichting houdt zich tevens bezig met het verwerven van geldmiddelen/fondsen/vermogen via:

 

Subsidies en donaties.

Schenkingen, erfstellingen en legaten.

Alle andere verkrijgingen en baten.


T.a.v. het beheren van de fondsen/vermogen draagt het bestuur zorg voor niet-risicovolle beleggingen, zodat het vermogen, rekening houdend met de geldontwaarding, in stand blijft.

 

Mocht de Stichting ontbonden worden dan zal een overschot na vereffening ten goede komen aan het algemeen belang op het gebied van wetenschap.

 

T.a.v. de besteding van fondsen en vermogen zal 2 a 3 jaarlijks een geldbedrag ter beschikking gesteld worden aan een persoon, vereniging of instelling die zich verdienstelijk gemaakt heeft op het gebied van het herstelrecht.

Het financieel jaarverslag voor 2019 vindt u hier cjr 2022 Bianchi Herstelrecht Stichting

Het financieel jaarverslag voor 2021 vindt u hier cjr 2021 Bianchi Herstelrecht Stichting

Het financieel jaarverslag voor 2020 vindt u hier cjr 2020 Bianchi Herstelrecht Stichting

Het financieel jaarverslag voor 2019 vindt u hier

Het financieel jaarverslag voor 2018 vindt u hier

Het financieel jaarverslag voor 2017 vindt u hier

Het financieel jaarverslag voor 2016 vindt u hier

 

 

Bestuur

Het bestuur bestaat uit leden die een maatschappelijke positie vervullen en onafhankelijk zijn van de stichting.

 

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Prof.dr.Anthony Pemberton
Voorzitter

Na zijn master Politieke wetenschappen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, promoveerde Pemberton in 2010 aan Tilburg University op een onderzoek naar slachtoffers van een misdrijf. Hij is momenteel senior onderzoeker bij het Nederlands Studiecentrum voor Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) in Amsterdam en hoogleraar aan het Leuven Institute of Criminology van KU Leuven. Daarnaast hij nog steeds als hoogleraar victimologie in Tilburg. Hij is een uitstekende voorzitter voor de Bianchi Herstelrechtstichting. Pemberton zelf geeft aan nooit met Bianchi te hebben gesproken maar zijn werk goed kent als progressieve wetenschapper. Dat is wel wat bij mij past zegt Pemberton.

Jan Willem Zwart
Secretaris

In 2006 raakte Zwart bevriend Professor.Dr.Thomas Bianchi. Samen maakten ze autotochten rondom het Lauwersmeer en praatten over het leven, de geschiedenis en herstelrecht. Natuurman Zwart is een idealist. Betrokken bij vele besturen op het gebied van Natuur en Milieu, Zwart heeft ook gewerkt bij Justitie als groepsleider in een jeugdgevangenis en later als Coördinator taakstraffen bij de Raad voor de Kinderbescherming. Onderdelen waar herstelrecht nog steeds een belangrijk uitgangspunt is. Zwart heeft het secretariaat van de Bianchi Herstelrecht Stichting sinds september 2019

Thomas Klinkhamer
Penningmeester

De basis van het verbond van Thomas Klinkhamer (1983) en de Bianchi Herstelrecht Stichting is de bijzondere vriendschap die hij had met Professor.Dr.Thomas Bianchi. Het verbond zit hem vooral in herkenning. De mannen inspireren elkaar en hebben aan een paar woorden genoeg om de ander te begrijpen. Uit vriendschap blijft Thomas betrokken bij het intellectuele nalatenschap van Bianchi. Als men bij mij zou aandringen te zeggen waarom ik van hem hield, voel ik dat dit alleen uitgedrukt kan worden door te zeggen: Omdat hij het was: omdat ik het was. Montaigne (1533-1592). Klinkhamer is horecaondernemer/hotelmanager in Leeuwarden en heeft een breed netwerk in het bedrijfsleven.

Robert Pudge
Bestuurslid

Als kleine jongen kwam de neef van Professor.Dr.Thomas Bianchi, graag naar Nederland. Het was daar allemaal anders dan in de Midlands van het Verenigd Koninkrijk. Pudge kwam graag naar Nederland en bezocht zijn oom in Amsterdam en in Lollum. Dat de intelectuele erfenis zo groot zou zijn had Pudge zich niet kunnen indenken. Voor hem reden te meer om dit erfgoed in de stichting goed te behouden. Heritage is in goede handen bij dit bestuurslid van het eerste uur. Pudge is gepensioneerd ondernemer en betrokken bij vele goede doelen in het Verenigd Koninkrijk.

Anton Rolink
Bestuurslid

Kunstenaar, ondernemer Anton Rolink, heeft sinds 2006 een bijzondere band met Professor. Dr. Thomas Bianchi. Het was de heilige Sebastiaan die hem met elkaar verbond. Onrecht en daarmee ook het herstelrecht stond hierdoor veelal centraal in de conversaties. Er ontstond een vriendschap. Anton Rolink bleef na het overlijden van Bianchi altijd betrokken bij het bestuur van de Bianchi Herstelrecht Stichting en besloot in 2021 toe te treden als bestuurslid.

ANBI

Naam:
Bianchi Herstelrecht Stichting

 

Postadres:
Kalmoes 6, 9285LD Buitenpost

 

Telefoonnummer:
0651324442

 

Lees hier meer aanvullende informatie ANBI status


 

Heeft u vragen, u kunt gerust contact met ons op nemen via onderstaand formulier.